Chat_Live

Chat_Live

 • Jaipur Ke Golgappe
 • Delhi Ke Golgappe
 • Ambala Ke Golgappe
 • Delhi Ka Khomcha (Papari-Kalmi Bada-Pakori-Palak Patta-Moong-Hoth-Aloo-Dhai-Sonth)
 • Raj Kachori
 • Laccha Tokri
 • Aloo Papri Chat
 • Dhai Gunjiya
 • Dhai Bhalla
 • Palak Patta Chat
 • Kanji Wada
 • Dhai Ka Rajbhog
 • Dhai GehavarChat
 • Dhai Ke Golgappe
 • Bhel Puri/
 • Sev Puri/
 • Haldvani Tikki Roll
 • Dal Paneer Ki Tikia
 • Kele Ki Tikia
 • Paneer Corn Tikia
 • Aloo Tawa Chat
 • Aloo Matar Chat
 • Shakargandhi Chat
 • Indore Ke Garadu
 • American Corn (Live)
 • Varsa Dola
 • Paneer Chilla
 • Haryali Matar Chilla
 • Vegetable Paneer Cutlets
 • Ragda Matra
 • Matra-Kulcha
 • Muradabadi Dal
 • Jagannath Puri Ki Chat
 • Jodhpur Mirchivada/Kofta
 • Ajmer Ki Kadi Kachori
 • Nasirabad Ka Kachora
 • Sindhi Dal Pakvan
 • Indore Ki Khichdi
 • Pav Bhaji
 • Dabeli
 • Veg. Burger
 • Dal Ki Pakori
 • Dhai Jhunjhun Chat
 • Khati Roll
 • Khati Kabab. Rumali Roti
 • Mini Fry Idli
 • Mini Dosa
 • Mini Uttpam
 • Kaju Fry Chat
 • Mushroom Taka-Tin With Pav
 • Soyabean chaap With Rumali Roti
 • Soya Keema Matar With Rumali Roti
 • Munaka Anjeer Chat
 • Pizza
 • Stuffed Paneer - Sizzler
 • Idli Pizza
 • Baked Garlic Bread
 • French Fry
 • Fruit Counter (Indian+Imported)