Jain_Thali

Jain_Thali

 • Matar Potli
 • Dal Ke Roll
 • Kele Ke Roll
 • Makhana
 • Dal Ki Pakori
 • Paneer Crisp
 • Matar Masala (Live)
 • Methi Mangodi
 • Ghiya Fry
 • Palak Paneer
 • Pittod Ki Subji
 • Paneer Bhurji
 • Kaju Matar Kalash
 • Kalmi Bada
 • Kele Ke Chips
 • Dal Kachori
 • Paneer Pakora
 • Khoya Matar
 • Loki Ka Kofta
 • Moogri Masala
 • Gatta Mirchi
 • Dal Fry
 • Bhatue Ki Kadi
 • Karela Masala